Øvrige talere

Tonny Jacobsen
Tonny Jacobsen har været præst i Vejle pinsekirke siden sommeren 2007. Tonny er gift med Rita, og sammen har de fire børn. Ud over at være præst i Pinsekirken i Vejle er Tonny talsmand for det det frikirkelige netværk FrikirkeNet samt formand for pinsekirkepræsternes ledergruppe. Tonny har en doktorgrad i teologi fra University of Wales. I sin fritid elsker Tonny at løbe og cykle og at lytte til god musik. 

Dan S. Jacobi 
Dan S. Jacobi er en kreativ og passioneret forkynder, som formår at kommunikere til alle aldersgrupper. Han har altid et klart, bibelfunderet indhold i sin forkyndelse. Dan har en stærk passion for den lokale kirke, og han står selv midt i et spændende menighedsfællesskab, som hele tiden afprøver nye veje for at nå ud til sit lokalsamfund. Det viser sig tydeligt i hans forkyndelse, som ofte illustreres med eksempler fra hans egen virkelighed. Dan er ledende præst i Aalborg Citykirke og national leder for MOSAIK - netværk for pentekostale - evangelikale frikirker.


Marianne Riis
Marianne er executive pastor i Kirken i Kulturcentret i København med ansvar for præsteteamet og gudstjenesterne. Marianne er en inspirerende forkynder, som med et billedligt sprog formår at formidle teologiske budskaber med afsæt i hverdagsoplevelser og egne ofte dyrtkøbte erfaringer gennem livet.


Vibeke Frandsen
Vibeke er ansat som underviser på Mariager Højskole, hvor hun underviser på teologi- og lederlinjen. Derudover er hun Campchef for Sommercamp Mosaik. Vibeke vægter discipelskab og at hjælpe unge ledere på vej højt. Hun elsker at rejse, og så snart hun får ferie, er kufferten pakket og kursen mod eksotiske breddegrader sat.


Mikael Wandt Laursen
Mikael Wandt Laursen er generalsekretær for FrikirkeNet, som er en paraplyorganisation for en række frikirkelige trossamfund herunder Mosaik. Mikael mødes jævnligt med politikere, journalister og andre aktører, hvor han taler frikirkernes sag eller løfter de sager, vi tror på. Mikael er tidligere præst gennem 16 år i kirken i Kulturcenteret, hvor han senest havde ansvaret for kirkens internationale del. Han er en afholdt forkynder, der elsker at grave dybt i bibelen og sætte det i spil i forhold til nutiden. Han er gift med Heidi og har fem børn.  


Gideon Jakobsen
Gideon Jakobsen er ny forstander på Frydensberg. Efter 14 år som præst i Bykirken i Odense, flyttede Gideon sammen med sin kone Dorthe og deres tre børn til Mariager, hvor de nu står i spidsen for efterskolen, der også er en del af MOSAIK netværket. Gideon er en dygtig leder, der brænder for at mennesker skal erfare Gud og vokse i troen på Ham. Som forkynder leverer Gideon hverdagsrelateret bibelundervisning, der rammer både yngre og ældre.

Jakob Lundager
Jakob Lundager er 25 år og ungdomspræst i Skywalk, en del af Den Evangeliske Frikirke i Randers. Han er passioneret for discipelskab, har et stort hjerte for unge og optaget af at se unge udfolde deres gudsgiven potentiale. Jakob er en fremragende formidler af Guds ord, optaget af hvordan evangeliet kan kommunikeres bedst muligt ud til forskellige målgrupper. Jakob er gift med Malene og stor Brøndby fan.


Mikael Schlosser 
Mikael er forstander på Mariager Højskole. Han brænder for, at være medspiller til, at fremme det potentiale, som Gud har nedlagt i det enkelte menneske.  Mikael underviser i ledelse, teologifag og personlig udvikling på Mariager Højskole.

Kent Jakobsen
Kent er præst i Randers Evangeliske Frikirke. Han arbejder målrettet for at det enkelte menneske skal være inspireret til at udleve sit fulde potentiale som Guds barn. I sin nye rolle som præst vil han særligt have fokus på at fællesskab på tværs, discipelskab og mission fortsat kommer til at kendetegne Frikirken i Randers


Karen Margrethe Kirk
Karen Margrethe er oprindelig uddannet lærer og har i flere år sammen med sin mand Poul Kirk været aktiv på efterskolerne i Mariager. Hun har efterfølgende videreuddannet sig og har en Pd i psyk og Pastoral Klinisk Uddannelse fra MF i Oslo og Modum Bad.

Sam Michaelsen
Sam Michaelsen er en varm, favnende og passioneret forkynder. Sam er til daglig en del af præsteteamet i Kirken i Kulturcenteret, KBH, hvor hans hovedområde er frivillighedsleder. Derigennem får Sam lov at bygge teams, udfordre frivillige ledere til at udleve deres fulde potentiale og skabe kultur, som leder mennesker til Jesus. Han er gift med Josephine, og sammen har de tre børn. I fritiden er Sam træner i det lokale fitnesscenter i Vejby, hvor der deles liv og tro mellem maskiner og vægte

Bergur Skovgaard
Bergur Skovgaard er født og opvokset på Færøerne, men har boet i DK siden 1981. Han er gift med Tove og sammen har de tre børn. Han er præst i Citykirken i Aarhus. Bergur er en karismatisk og humoristisk forkynder, som også formidler Guds kraft gennem helbredelser og profetiske ord. I sin fritid dyrker han styrketræning og spiller golf.


Bent Hald Larsen
Bent er for nylig startet som seniorpræst i Herning Frikirke efter mange år i Thisted. Bent har gennem mange år været engageret i bestyrelsen for Mosaik kirkernes B&U arbejde. Han har et stort hjerte for menighed og kendes som en præst med et varmt og stort hjerte.