SC18 Web Banner TemaPage

Giv det videre

På Sommercamp ’18 vil vi på fokusere på, hvordan vi med vores liv og tro kan give Jesus videre til næste generation. Da Jesus efterlod sine disciple i Missionsbefalingen, var det med ordene: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple gennem at døbe og undervise dem.” Det handler om at give troen videre til næste generation. At vise i ord og liv, hvad det vil sige at følge efter Jesus.

Transmitteret liv og tro

Gennem ord og det levede liv bliver troen transmitteret til næste generation, når vi som modne kristne tør at tage ansvaret på vores skuldre at give dét videre, vi selv har modtaget i al vores ufuldkommenhed. Den måde, Paulus håndterede det på, var gennem selv at være i proces og i udvikling hen imod Kristus lighed, når han eksempelvis udtrykker det i Fil. 3:12-14, ”ikke at jeg allerede har grebet det… men jeg strækker mig frem mod det, der ligger foran”. 

Vi skal give troen videre, for det lærte Jesus os at gøre gennem sit eget eksempel, og det var ordene: ”Gør disciple” (hovedverbet), og metoden eller måden, vi gør det på, er ved at ”gå”, ”døbe” og ”undervise”, som han efterlod os med i Missionsbefalingen. Det var ikke at bygge kirker, holde taler, skabe events (alt sammen gode ting), men at gøre disciple – at give troen videre –, som var det centrale. Din investering og tro på næste generation gør en forskel, så derfor - Giv det videre.