Jesus for alle

Årets Sommercamp Mosaik fra d. 13-19 juli sætter fokus på Jesus for alle.

Omkring 75% af danskerne går aldrig eller næsten aldrig i kirke. Det er over 4 millioner. Deres eneste mulighed for at høre et andet menneske fortælle om sin tro på Jesus er, hvis nogle i deres netværk bygger bro til det kristne fællesskab.

Det betyder ikke, at denne store del af den danske befolkning ikke tror på Gud eller på en åndelig virkelighed. Det gør omkring 66% af danskerne.

Vi står overfor et paradoks: En stadig større del af vores naboer, arbejdskolleger og bekendte er åndeligt interesserede. Men det er småt med broer mellem den voksende åndelighed og de kirkelige fællesskaber.  

Der er ganske vist kirker, som vokser, og hvor folk finder troen på Jesus. Men i det store billede bliver forståelsen af kirke og kristendom stadigt svagere i vores land.

Hvis vi skal sætte det på spidsen, har vi trods alt en begyndende åndelig opvågning i Danmark. Det store spørgsmål er, om den bliver kristen, eller den bliver nyreligiøs/buddhistisk. Svaret vil afhænge af, om vi som kristne hver især bygger bro til Jesus og kirkens fællesskab i vores relationsnetværk. Kirkelige arrangementer kan hjælpe og støtte, men de kan slet ikke stå på egen hånd.

Gud sendte Helligånden. Ikke først og fremmest til de kristnes indre opbyggelse, men for at gøre os i stand til at fortælle vores troshistorie til vores omgivelser. Helligånden vil gøre os i stand til at krydse kulturelle og sproglige grænser for vores vidnesbyrd.

Fortæl din historie
Vi har fået en eksperttænkning ind i kirken i vesten. En tænkning, som siger, at man skal have helt særlige evner for at forklare alle de svære spørgsmål om tro og religion. Men Gud kalder ikke dig og mig til at svare på alle menneskers spørgsmål. Han kalder os til at fortælle vores historie. Måske bare i brudstykker. Historien om, hvad troen betyder for os. Hvilken forskel den har gjort i vores liv. Og hvordan den påvirker vores valg og livsprioriteringer. Historien om vores kriser og vores sejre. Med temaet Jesus for alle fortæller vi en række personers møde med Jesus, og hvad det har betydet. Disse historier er en inspiration for os alle til at fortælle vores egen individuelle historie. 

Apostlenes Gerninger fortæller, hvordan den første generation af kristne gjorde det. Det er tydeligt, at selvom der er markante skikkelser som Peter og Paulus, så spredes troen, fordi mange kendte og ukendte ydede deres bidrag.

Mange danskere er blufærdige overfor at tale om tro og åndelighed. Det kræver tillid og kendskab, før de lukker op. Hvis du er ærlig, vil de også være ærlige. Din historie kan ved Helligåndens hjælp give mennesker håndtag og sprog for deres egen tro og længsel. Du kan blive broen til et menneske, som ellers aldrig ville komme i kontakt med det kristne fællesskab.